Program nauczania Go4it

W Go4it zajęcia prowadzone są w oparciu o program dostosowany do tak małej liczby osób w grupach 🙂 Bazujemy na podręczniku „Total English”, uzupełnionym o słownictwo podróżnicze oraz autorskie materiały, przygotowane przez naszych lektorów. Już od pierwszych zajęć uczniowie rozmawiają, stawiają pytania oraz tworzą dialogi. Opanowanie programu pozwali Wam na swobodne komunikowanie się we wszystkich sytuacjach życia codziennego. Nie zapominamy o gramatyce, ale próbujemy ją przekazać w “bezbolesny sposób” i wpleść w naturalny proces mówienia! 

Poniżej prezentujemy Wam fragment programu, podręcznika oraz materiały video z naszymi lektorami 🙂

Go4it
Unit Case study Speaking Listening / Reading Grammar
World tourism Make the right booking Travel memories How to book a room in a hotel? Present Simple
Personality Start a conversation with a stranger Character traits Personality Present Continuous
Jobs in tourism Choose the right person for the job Job What is important for you in your job? Present Simple and Continuous
Package tours Design a package Package tours vs independent travel Cancun: Mexico's leading destination Past Simple
Friends Retell a simple narrative in your own words Friends Brotherly love? Present Perfect Simple and Past Simple
City life Compare cities City vs countryside Life in a city or at the countrysite Comparatives vs Superlatives
Marketing Promote a region Marketing and promotions How destination marketing works First Conditional

Materiały video

 

Razem z naszymi lektorami, nagrywamy dla Was materiały video, które wykorzystujemy podczas zajęć, jako bazę do konwersacji. W wolnym czasie możecie oglądać filmiki z napisami polskimi również na naszym kanale Youtube!